• Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/05/2017 thay thế thông tư 19/2014/TT-BYT

  Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

   

  Click vào VB bên dưới để download file đầy đủ

   
   
   
  Ngày đăng: 08-09-2017 7,880 lượt xem