• Nghị định 54/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược

  Ngày 08/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

   

   

  Nghị định gồm 9 chương, 145 điều.

   

  Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017.

   

  Bãi bỏ các Nghị định 79/2006/NĐ-CP, Nghị định 89/2012/NĐ-CP, Nghị định 102/2016/NĐ-CP và Điều 3 của Nghị định 181/2013/NĐ-CP.

   

  Sở Y tế sẽ triển khai tập huấn Nghị định số 54/2017/NĐ-CP trong tháng 06/2017.

   

  Tải full file Nghị Định tại đây (Nghi dinh.PDF)

   

   

  CÁC BÀI PHÁT BIỂU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CỦA LÃNH ĐẠO CỤC

   

   

   

   

  Các bài đều có bản full file, click vào để download

   

   

   
   
   
  Ngày đăng: 12-07-2017 1,958 lượt xem