• Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc thuốc HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO

  Lý do: Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Thuốc do Công ty Cổ phần Thương mại Dược Vật tư Y tế Khải Hà sản xuất

   

   
   
   
  Ngày đăng: 04-10-2017 38,256 lượt xem