• Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 158)

    Công văn số 11689/QLD-ĐK ngày 09/8/2017 của Cục Quản lý Dược về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 158).

    Ngày đăng: 24-08-2017 791 lượt xem